Pow Wow Dancer by Tam Kam Chiu. Photograph provided by Tam Kam Chiu

Pow Wow Dancer by Tam Kam Chiu. Photograph provided by Tam Kam Chiu

Pow Wow Dancer by Tam Kam Chiu. Photograph provided by Tam Kam Chiu

Leave a Reply